Boreal haittalinnut 2023

Poikkeuslupa
Lupa avautuu linkistä

Lupanumero
Ilmoitetaan myöhemmin

Aika
1.5-31.1.7.

Myönnetty lupamäärä vuosittain
Naakka 50 lintua
Varis 50 lintua

Ehdot
Poikkeusluvan nojalla saa pyydystää päätöksessä mainittuja rauhoittamattomia lintuja vain välittömän vahingon torjumiseksi asianomaisilla koeviljelmillä silloin kun niillä on tutkimuskasveihin liittyvää tutkimustoimintaa, mille varis ja naakka aiheuttavat vakavaa vahinkoa.

Houkuttelu äänilaitteella on kiellettyä.

Saalisilmoitukset on tehtävä Oma riista - palveluun. Ilmoitusta tehtäessä valitaan "Riistakeskuksen luvalla" ja avautuvaan sivuun tallennetaan lupanumero.

Koeviljelmät joilla pyynti on sallittua, ilmoitetaan kun koeruudut varmistuvat.

Muista Boreal alueen metsästysehdot.