Ms Kontiossa Jokiläänin RHY:n valkohäntäpeurojen havaintojen kirjaaminen 2020-2021

27.08.2020

Jokiläänin RHY on mukana pilottiprojektissa (Riistakeskus), jossa testataan valkohäntäpeurahavaintojen kirjaamista Omariistaan metsästyksen yhteydessä. 

Pilottiprojektin tarkoituksena on kehittää ja parantaa valkohäntäpeuran kannan rakennetietoa.

Omariistan peurahavainto-ominaisuuden käyttö koulutettiin Jokiläänin RHY:n peuranmetsästäjille ti 25.8. klo 18 Skype-etäkokouksena. 

Kaikki Ms Kontion peuraryhmään kuuluvat on liitetty peuraryhmään lupanumeron perusteella. Ja näin ollen kaikilla näkyy riistalokissa peuranmetsästyksen yhteydessä tehtävät havainnot-ruutu uutena, johon kirjataan peurahavainnot metsästyksen yhteydessä. Kyseinen peurahavainto-ominaisuus on myös mobiililaitteella (android), jolla havainto voidaan myös kirjata metsästyksen yhteydessä. Jokaisesta kaadetusta peurasta kirjataan 1. havaintoilmoitus ja 2. saalisilmoitus omariistaan (kuten hirvistä).

Jokaisesta kaadetusta urosyksilöstä jokainen peuraryhmään kuuluva kirjaa lomakkeen sarvitiedot. Lisäksi lisätietokohtaan kirjataa AINA; sarven tyvivahvuus (ympärysmitta), suurin sisäleveys ja sarven kokonaispituus.

Metsäkaurisuroksesta kirjataan samoin omariistaan lomakkeen sarvitiedot ja lisätietokohtaan AINA; sarven pituus ja sarven paksuus (eli tyvihalkaisija ei ympärysmitta kuten peuralla).

Johtokunta

19.10.2020Ms Kontio ry:n ylimääräinen kokous 22.10.2020 klo 18.00. Seuran maja
30.08.2020Peuran - ja hirvenmetsästyksen lupa-alue 2020-2021
27.08.2020Peuran - ja hirvenmetsästykseen liittyviä asioita 2020-2021
27.08.2020Ms Kontiossa Jokiläänin RHY:n valkohäntäpeurojen havaintojen kirjaaminen 2020-2021
21.08.2020Saalistilastointi kaudella 2020-2021
27.07.2020JÄSENMAKSUT 2020
10.05.2020Palvilihan myynti
28.08.2019Ms Kontion pienoishirvikilpailut 15.9.2018 klo 13-14 Korvella
13.08.2019Talkooväkeä koiranäyttelyyn 31.8 - 1.9
26.02.2019Uudet sääntö muutos esitykset luettavissa Jäsenet/Säännöt osiosta

Siirry arkistoon »