Ajankohtaista

Sivuille on lisätty rauhoitusalueiden kartat ja seuran kesäkokouksessa vahvistetut metsästyssäännöt, jotka kaikkien tulee lukea ennen metsätyskauden aloitusta.


Uutisista löytyy myös ohje lyijyhaulikieltoalueiden lataamiseen Trackerin ja OmaRiista sovellusten karttoihin.

Kesäkokouksen pöytäkirja löytyy osiosta "Jäsenille"